ADRESA A ČAS SHROMAŽDĚNÍ

Každou neděli někdy s překladem do češtíny

С 13.00 на русском иногда с переводом на чешский
Kladno, ul. Generála Klapálka 37/1394