Кладно - Kladno

ČESKÝ

Jsme církev šťastných lidí, protože věříme!

Náš cíl:
Vést lidi k víře v Ježíše Krista, pomáhat růst každému znovuzrozenému jako Kristovu učedníkovi, připravit ho, aby sloužil lidem a Bohu v souladu s jeho povoláním, utvrzujíce tímto Boží Království na zemi.

Naše hodnoty:
• Svoboda
• Osobnost (jedinečnost a hodnota)
• Rodina
• Mentoring další generace
• Otevřenost / poctivost ve vztazích
• Komunita - týmová práce - přátelství

 

Náš sbor je součástí Bratrské Jednoty Baptistů v ČR

RUSKÝ

Мы церковь счастливых людей, потому, что веруем!

Наша цель:
Приводить людей к вере в Иисуса Христа, помогать возрастать каждому, рожденному свыше, как ученику Христа, подготавливать его для служения людям и Богу в соответствии с его призванием, утверждая таким образом Царство Божье на земле.

Наши ценности:
• Свобода
• Личность (уникальность и ценность)
• Семья
• Наставничество следующему поколению
• Открытость / честность в отношениях
• Общность – командность – дружба

 

Наша церковь входит в состав Чешского Объединения Братских Баптистских церквей

 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Kladně, jako církevní právnická osoba zřízená registrovanou církví dle zákona č. 3/2002 Sb. - výpis MKČR 

 

© 2016-2024 Sbor BJB v Kladně - Zásady ochrany osobních údajů

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework